Contact Us

Contact Us

Headquarter

 Jingye 3rd Rd., Jungshan Chiu, Taipei 104, Taiwan
TEL:+886-2-25327977 #209
FAX:+886-2-25327913

Manufacturing Site

No.8, Industrial 4th Rd., Xi Nan Industry Zone,Xian Cun, Zengcheng,Guangzhou, China
TEL:+86-20-8293-6877
FAX:+86-20-8293-1377